บทความล่าสุด

This Is My Head เป็นบทเรียนที่มีเนื้อหาการเรียนรู้เกี่ยวกับ อวัยวะ ส่วนต่างๆของร่างกาย เช่น เราให้หู สำหรับฟัง  ใช้จมูกสำหรับดมกลิ่น ใช้ปากสำหรับพูด  ซึ่งเป็นคำศัพท์ง่ายๆ สำหรับนักเรียนชั้น ป.2  ซึ่งมีเนื้อหาการเรียนรู้ ดังนี้

These are my ears  I listen with my ears

This is my nose  I smell with my nose

This is my mouth  I speak with my mouth

These are my arms and hands I wave with my arms and hands 

These are my shoulders  I put my hands on my shoulders

We Can See Students at the School  มีเนื้อหาเกี่ยวกับอาชีพต่างๆ 

We can see a bus driver in the bus  = เราจะเห็นคนขับรถบัสในรถบัส 

We can see a soldier on the tank = เราจะเห็นทหารบนรถถัง 

We can see a dancer on the stage = เราจะได้เห็นนักเต้นบนเวที 

We can see a policeman on the street  = เราจะเห็นตำรวจบนถนน 

We can see cooks in the restaurant  =  เราสามารถมองเห็นพ่อครัวในร้านอาหาร 

We can see students at the school  = เราจะเห็นนักเรียนที่โรงเรียน

We can see _______ at + place. เติมคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เป็นชื่ออาชีพที่เกี่ยวกับสถานที่ ที่ประกอบอาชีพนั้นๆ

บทเรียนภาษาอังกฤษชั้น ป.2 เรื่อง Goodbye  เป็นเเนื้อหาเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ที่ใช้ในการ บอกลา Goodbye และ Bye Bye มีความหมายแปลว่า ลาก่อน 

Have a nice day  ใช้ในการบอกลาคนที่เราคุยด้วย และอวยพรให้ผ่านวันนี้ไปได้ด้วยดี

Good night  ใช้สำหรับ การบอกลาก่อนเข้านอน

สื่อการเรียนรู้แท็บเล็ต ป.2 วิชา ภาษาอังกฤษ เรื่อง What ' s Your name  เป็นเนื้อหาการเรียนรู้ ในแท็บเล็ตของนักเรียนชั้น ป.2 ที่มมีเนื้อหา เกี่ยวกับ การแนะนำตนเอง โดยมีเนื้อหาดังนี้

What ' s your name ?   แปลว่า คุณชื่ออะไร

My name is  Mary  แปลว่า ฉันชื่อแมรี่

I ' m Joe  แปลว่า ฉันชื่อโจ

การแนะนำเพื่อนให้คู่สนทนารู้จักใช้คำว่า

This is.... แล้วตามด้วยชื่อของเพื่อนที่เรา ต้องการแนะนำให้รู้จัก

เช่น  This  is  my friend , Ann  แปลว่า นี่คือ  เพื่อนของฉัน ชื่อ แอน

Good morning

บทเรียนในวิชาภาษาอังกฤษ  เรื่อง Goodmorning เป็นบทเรียนที่สอนเกี่ยวกับการทักทายในช่วงเวลาต่างๆ ซึ่งเราจะได้เรียนรู้การสวัสดีทักทายใน 3 ช่วงเวลา ได้แก่ การทักทายตอนเช้า ทักทายตอนกลางวัน และทักทายตอนเย็น ในบทเรียนนี้ยังมีเพลงสนุกๆ ให้เด็กๆได้ฝึกร้องและเรียนรู้คำศัพท์ในภาษาอังกฤษที่น่าสนใจมากมาย

คำศัพท์ในบทเรียน

good morning    หมายถึง สวัสดีช่วงเช้า ตั้งแต่เวลาหลังเที่ยงคืน จนถึงเวลาก่อนเที่ยงวัน

good afternoon  หมายถึง สวัสดีช่วงกลางวัน ตั้งแต่เวลาหลังเที่ยงวัน จนถึงเวลาก่อนหกโมงเย็น 18.00 น.

good evening    หมายถึง สวัสดีช่วงเย็น ตั้งแต่เวลาหลังหกโมงเย็น 18.00 น.


สื่อการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2