บทความล่าสุด

Good Morning  เป็นเนื้อหาการเรียนรู้ใวิชาภาษาอังกฤษซึ่งมีเนื้อหาการเรียนรู้ เกี่ยวการทักทายเมื่อพบเจอกัน ในเนื้อหาเรื่องนี้ นอกจากจะเป็นการสอนการใช้คำทักทายในภาษาอังกฤษแล้ว ยังมีเนื้อหาคำทักทายอื่นๆ ตามช่วงเวลาที่กำหนด ซึ่งคำทักทายในช่วงต่างๆมีดังนี้

Good Morning เป็นคำทักทายในช่วงเช้า  แปลว่า  สวัสดีตอนเช้า  หรือ  อรุณสวัสดิ์

Good afternoon  เแปลว่า  สวัสดีตอนบ่าย

Good evening   แปลว่า  สวัสดีตอนค่ำ  หรือ ช่วงเย็น

Good night  แปลว่า  ราตรีสวสดิ์  เป็นการกล่าวลาก่อนเข้านอน

Good bye  แปลว่า  ลาก่อน เป็นการกล่าวลา


สื่อการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3