สร้างเมนูหลักในเว็บไซต์ และรู้จักเมนูสำคัญที่ใช้สร้างเว็บ ด้วย Google Site

ทำความรู้จักกับเมนูหลักที่ใช้สำหรับสร้างเว็บไซต์  และเรียนรู้การสร้างเมนูต่างๆที่อยู่ในเว็บไซต์

เมนู จัดการหน้าเว็บไซต์

A. แก้ไขหน้าเว็บ       B. สร้างหน้า         C. การทำงานอื่นๆ      D. แชร์

A. แก้ไขหน้าเว็บ 

เมนูนี้ แสดงการแก้ไขหน้าเว็บในแบบต่างๆ เช่น แทรกรูปภาพ  จัดรูปแบบข้อความ แทรกตาราง ออกแบบหน้าเว็บไซต์ และเมนูช่วยเหลือในการทำเว็บไซต์

B. สร้างหน้า

เมนูนี้ เป็นการสร้างหน้าอื่นๆ ให้กับเว็บไซต์ ทำให้เว็บไซต์ มีหลายหน้า เราสามารถเลือกเทมเพลต ที่จะใช้สร้างหน้าเว็บ และการวางตำแหน่งของหน้าเว็บที่เราสร้างได้อีกด้วย.

C. เมนูการทำงานอื่นๆ 

เมนูการทำงานอื่นๆ เป็นเมนูที่รวมเครื่องมือการจัดการต่างๆของหน้าเว็บไซต์แต่ละหน้า กล่าวคือ ถ้าต้องการแก้ไขหน้าเว็บไซต์   หรือจัดการหน้าเว็บไซต์ ที่เราสร้างให้คลิกปุ่ม การทำงานอื่นๆ

D. แชร์  

ปุ่มแชร์เป็นการแชร์เว็บให้ผู้อื่นสามารถมองเห็น เว็บที่เราสร้าง