บทความล่าสุด

การเขียนจำนวนในรูปกระจาย 

วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การเขียนจำนวนเต็มในรูปกระจาย เป็นการเรียนรู้ทักษะการบวกเลขจำนวนเต็ม  การรู้ที่มาของตัวเลขจำนวนเต็ม  ซึ่งในบทนี้เราจะได้เรียนรู้การกระจายตัวเลขใน หลักหน่วย หลักสิบ และหลักร้อย

ตัวอย่าง 1

หลักร้อย   = 0

หลักสิบ    = 3

หลักหน่วย = 4

คำตอบ คือ 34  ค่าของ 34  ได้จาก   3 สิบ กับ 4 หน่วย

เขียนในรูปการกระจายได้   34 = 30 + 4

วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบอกจำนวน การอ่านและการเขียนตัวหนังสือ ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยแทนจำนวนไม่เกิน 1,000

เนื้อหาในเรื่องนี้ประกอบด้วย : จำนวนนับ 1- 100 โดยแทนการนับด้วย แผ่นตารางสิบ และแผ่นตารางหน่วย แผ่นตารางสิบ สิบแผ่น เท่ากับ 100 หรือ แผ่นตารางร้อย นั่นเอง เช่น ตารางร้อย 5 แผ่น แสดงจำนวน 500 อ่านว่า ห้าร้อย เขียนแทนด้วยตัวเลขไทยได้คือ ๕๐๐ หรือ ตารางร้อย 10 แผ่น เท่ากับ 1,000 อ่านว่า หนึ่งพัน เขียนแทนด้วยตัวเลขไทยได้คือ ๑,๐๐๐ เป็นต้น


สื่อการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2