บทความล่าสุด

การใช้งานแอปพลิเคชั่น Learning System บนเครื่องแท็บเล็ต OTPC เป็นการใช้งานแอปพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ซึ่งแบ่งเป็น 4 ส่วน ดังนี้

1.เมนูบทเรียน ใน Learning System จะเป็นการเรียนรู้วิชาหลัก 5 วิชาได้ แก่ วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และ วิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งแต่ละวิชาจะแบ่งเป็นภาคเรียนที่หนึ่ง และสองเป็นบทเรียนเชิงมัลติมีเดีย คือมีถาพเสียงประกอบบทเรียน

2.เมนูหนังสือเรียน เป็นเมนูที่แสดงบทเรียนประเภทอีบุ๊คให้อ่าน เป็นไฟล์ในรูปแบบเอกสาร นามสกุล pdf

3.เมนูมัลติมีเดีย เป็นเมนูที่แสดงเนื้อหามันติมีเดีย เป็นบทเรียนสอนเกี่ยวกับพระราชประวัติของในหลวง และบทเพลงทั่วไป เช่นเพลงชาติ เพลงสามัคคีชุมนุม เพลงเด็กดี เป็นต้น

4.เมนูแอปพลิเคชัน เป็นเมนูที่เก็บคลังข้อสอบของวิชาหลัก 5 วิชา ได้แก่ วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และ วิชาภาษาอังกฤษ นักเรียนสามารถฝึกทำและรับรู้คะแนนได้ทันทีหลังการทำข้อสอบ

การติดตั้งแอปพลิเคชันจากไฟล์นามสกุล.apk บนเครื่องแท็บเล็ต OTPC  คือ การนำแอปพลิเคชันภายนอก หรือ แอปพลิเคชันจากไฟล์นามสกุล .apk ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่ไม่ได้มาจาก Play store มาติดตั้งในเครื่องแท็บเล็ต จำเป็นตั้งมีรหัสเฉพาะเพื่อการติดตั้ง หรือบางแอปพลิเคชันไม่มีก็ได้ เราสามารถติดตั้งได้ดังนี้

ขั้นตอนการติดตั้งแอปพลิเคชันจากไฟล์นามสกุล.apk

1.แตะเมนูรวมแอปพลิเคชั่น

2.แตะเมนู เครื่องการติดตั้ง

3.แตะเมนู ติดตั้ง

การนำข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์เข้าสู่เครื่องแท็บเล็ต OTPC  ใช้เมื่อคอมพิวเตอร์และแท็บเล็ตสามารถเชื่อมต่อกันได้แล้ว เราสามารถทำการคัดลอกข้อมูลต่างๆเขาไปในเครื่องแท็บเล็ตได้ ซึ่งในเครื่องแท็บเล็ตจะมีโฟล์เดอร์ย่อยต่างๆไว้เก็บข้อมูล จากตัวอย่างเป็นการนำแอปพลิเคชันภาพนอก หรือ แอปพลิเคชันจากไฟล์นามสกุล apk มาติดตั้งในเครื่องแท็บเล็ต ซึ่งการ นำข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์เข้าสู่เครื่องแท็บเล็ต โดยมีวิธีการทำดังนี้

1.แตะเมนูรวมแอปพลิเคชั่น

2.เลือกเมนูการตั้งค่า

3.เลือกเมนู ความปลอดภัย

การถ่ายโอนข้อมูลจากเครื่องแท็บเล็ต OTPC  สู่เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือจากเครื่องคอมพิวเตอร์สู่เครื่องแท็บเล็ต OTPC เป็นวิธีการถ่ายดอนข้อมูลซึ่งมีการเชื่อต่อแบบ USB ที่เครื่องแท็บเล็ต แล้วจึงสามารถทำการถ่ายโอนข้อมูลจากเครื่องแท็บเล็ตสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ จากเครื่องคอมพิวเตอร์สู่เครื่องแท็บเล็ตได้ มีขั้นตอนการทำดังนี้

1. แตะเมนูรวมแอปพลิเคชัน

2. เลือกที่เก็บข้อมูลแบบ USB

3. ที่หน้าจอแท็บเล็ตแตะสัญลักษณ์การเชื่อมต่อ

4. แตะเมนูเชื่อมต่อ USB แล้ว

5. จะปรากฎข้อความตอบรับให้คลิกตกลง

วิดีโอสอนการติดตั้งโปรแกรมผ่านไมโคร sd card บนเครื่องแท็บเล็ต OTPC วิดีโอนี้เป็นการยกตัวอย่างการติดตั้งโปรแกรมป้องกันการเข้าเว็บไซต์ที่ผิดกฎหมายบนเครื่องแท็บเล็ต OTPC ของนักเรียนชั้น ป.1 ซึ่งมีโปรแกรมป้องกันทั้งหมด 4 โปรแกรม โดยแต่ละโปรแกรมมีการติดตั้งที่คล้ายกัน

พื้นฐานขั้นแรกของการติดตั้งโปรแกรมโปรแกรม ผ่านไมโคร sd card บนเครื่องแท็บเล็ต OTPC  มีดังนี้

1.แตะเมนูแอปพลิเคชั่นรวม

2.แตะเมนูการตั้งค่า

3.แตะเมนู ความปลอดภัย

4.แตะเมนู ไม่รู้จักที่มา เพื่อเลือกให้เครื่องแท็บเล็ตติดตั้งดปรแกรมจากไฟล์ .apk ได้

5.เลือก App การติดตั้ง