บทความล่าสุด

การตั้งค่า Application OBEC EDU ชั้น ป.3 เมื่อติดตั้ง Application OBEC EDU ชั้น ป.3 เสร็จแล้ว เราจะต้องทำการตั้งค่าเพื่อให้แอปพลิเคชั่นสามารถใช้งานได้ โดยมีการตั้งค่าดังนี้

1. แตะแอปพลิเคชั่นรวม

2. แตะเลือก Application OBEC EDU

3. ไปที่สัญลักษณ์ ฟันเฟือง มุมล่างซ้าย

4. แตะเลือก Browse ในบรรทัดแรก แล้วเลือก sdcard จากนั้นแตะเลือกโฟล์เดอร์ OBECcontentP3 แล้วแตะ OK

5. แตะเลือก Browse ในบรรทัดที่สอง แล้วเลือก sdcard จากนั้นแตะเลือกโฟล์เดอร์ OBECcontentP3 แล้วแตะ OK จะเห็นว่าทั้งสองบรรทัดมีการตั้งค่าที่เหมือนกัน

6. กดปุ่ม Back ที่แท็บเล็ต 1 ครั้ง เพื่อย่อแป้นพิมพ์

7. แตะปุ่ม SAVE เพื่อบันทึกการตั้งค่า

     การติดตั้งสื่อการเรียนรู้ชั้น ป.3 บนเครื่องแท็บเล็ต OTPC  เป็นการติดตั้งอัพเกรดเครื่องแท็บเล็ต ที่มีสื่อการเรียนรู้ของชั้น ป.2 ไปเป็นสื่อการเรียนรู้ของชั้น ป.3 โดยข้อมูลของสื่อการเรียนรู้ชั้น ป.3 จะอยู่ในโฟลเดอร์ OBECECONTENTP3 ซึ่งเป็นแอปพลิเคชั่นประเภท มัลติมีเดีย มีภาพเสียง ประกอบการเคลื่อนไหว 

 ขั้นตอนการติดตั้งสื่อการเรียนรู้ชั้น ป.3 บนเครื่องแท็บเล็ต OTPC  มีดังนี้

1.แตะแอปพลิเคชั่น เครื่องมือการติดตั้ง

2.แตะเมนู ติดตั้ง

3.แตะเมนูหน่วยความจำภายใน

4.จะเห็นข้อมูลทางด้านขวามือ ซึ่งเป็นข้อมูลแอปพลิเคชั่น ป.3

5.แตะที่แอปพลิเคชั่น และพิมพ์รหัสผ่าน และแตะเมนูติดตั้งเราก็จะได้สื่อการเรียนรู้ชั้น ป.3 บนเครื่องแท็บเล็ต OTPC

ขั้นตอนการฮาร์ดรีเซ็ต (Hard Reset) เครื่องทำแล็ต OTPC

   Hard Reset  คือการทำเครื่องแท็บเล็ตให้มีค่าเริ่มต้นครั้งแรกจากโรงงานผลิต กล่าวคือเป็นการ Reset การตั้งค่าทั้งหมดของเครื่องแท็บเล็ตให้เป็นค่าปกติจากโรงงาน แอปพลิเคชั่นเสริมต่างๆจะถูกลบออก จะเหลือแต่แอปพลิเคชั่นต้นฉบับหรือแอปพลิเคชั่นพื้นฐาน ที่อยู่ในเครื่องแท็บเล็ตเท่านั้น 

   โดยปกติแล้ว การ Hard Reset เครื่องแท็บเล็ต OTPC จะกระทำก็ต่อเมื่อ เครื่องแท็บเล็ตเปิดแล้วค้าง เครื่องใช้งานไม่ได้ แอปพลิเคชั่นพื้นฐานที่จำเป็นในตัวเครื่องไม่สามารถใช้งานได้ รวมถึงการไม่สามารถเข้าใช้งานเครื่องแท็บเล็ตได้ เพราะลืมรหัสผ่าน ดังนั้นเมื่อเครื่องแท็บเล็ตมีปัญหาที่ไม่สามารถใช้งานได้ดังที่กล่าวมา เราจึงต้องทำการ  Hard Reset เครื่องแท็บเล็ต เคลียร์ข้อมูลทั้งหมดของเครื่องแท็บเล็ต ให้กลับไปมีค่าเริ่มต้นครั้งแรกจากโรงงาน