บทความล่าสุด

บทเรียนเรื่อง ปฏิบัติการสายลับจิ๋ว วิชาภาษาไทยชั้น ป.3 มีเนือหาการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับ ที่สอดแทรกคุณธรรมในการร่วมงานกันกับสมาชิกในกลุ่ม และเป็นการเรียนรู้คำศัพท์ ที่ใช้ในการดำเนินเรื่อง  โดยเริ่มเนื้อหาของบทเรียนจะเป็นเพลง มดตัวน้อยตัวนิด จากนั้นก็จะดำเนินเรื่องราว  ปฏิบัติการสายลับจิ๋ว  ในการค้นหาลูกสุนัข 

มดตัวน้อยตัวนิด มดตัวน้อยตัวนิด มดมีฤทธิ์น่าดู อู้ฮู

เร็วเร็วไปกันหน่อย ไปทำงานกันหน่อย ยู้ฮู ยู้ฮู

ฉันเป็นมดขยัน  ฉันเป็นมดขยัน  มดทั้งนั้น อู้ฮู อู้ฮู

งานเราไม่เคยหวั่น  ทำงานกันสนุก ยู้ฮู ยู้ฮู ยู้ฮู


สื่อการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3