บทความล่าสุด

สร้างเกม POPCAT ด้วยโปรแกรม Scratch : บทความนี้คุณครูจะแนะนำเด็กๆทุกคนมาเรียนรู้การเขียนโปรแกรม Scratch ด้วยการสร้างเกม POPCAT ที่หลายๆคนรู้จักและชื่นชอบ คำสั่งที่ใช้สร้างเกม POPCAT มีเพียง 9 บรรทัดเท่านั้น ถ้าพร้อมแล้วเราไปสร้างเกม สร้างเกม POPCAT ด้วยโปรแกรม Scratch กันเลยค่ะ

สร้างเกม POPCAT ด้วยโปรแกรม Scratch

1. หารูปภาพแมวที่เราต้องการ 2 ภาพ  คือภาพแมวยิ้ม และแมวอ้าปาก 

2. เขียนโปรแกรมที่ตัวแมวดังนี้

3. อธิบายการทำงานดังนี้

3.1 เมื่อเปิดโปรแกรม Scratch ขึ้นมา

3.2 ให้คลิกเลือก Upload Sprite

3.3 เลือกภาพแมวที่เราต้องการ

3.4 เมื่อได้ภาพแมวที่เราต้องการแล้ว

3.5 ให้คลิกที่เมนู Costumes

3.6 ที่ Costumes ให้คลิก Upload Costumes

3.7 เลือกรูปภาพ แมวอ้าปาก

3.8 จะได้หน้าตาแมวแบบนี้

3.9 จะเห็นว่ามี Costumes 2 รูป คือ รูปแมวยิ้มและแมวอ้าปาก

3.10 เขียน CODE ดังนี้

3.11 อธิบาย Code ดังนี้

- ตั้งค่า Score = 0 เป็นค่าเริ่มต้น

- ตำแหน่งของแมวให้อยู่ที่  X = 0 , Y = 0

- เมื่อคลิกที่ตัว Sprite แมวยิ้ม

- ให้เปลี่ยนเป็นตัว Sprite เป็นตัวแมวอ้าปาก

- แล้วกำหนดให้มีเสียงดัง ป๊อป

- กำหนดให้แมวอ้าปากและมีเสียงดังป๊อป 0.1 วินาที

- เปลี่ยน Score หรือคะแนนให้เท่ากับ 1

- จากนั้นเปลี่ยนเป็นตัว Sprite เป็นตัวแมวยิ้ม

ตัวอย่างการทำงาน