บทความล่าสุด

การสร้างเกมด้วยโปรแกรม Scratch : เกมเก็บดาว ควบคุมด้วยการคลิกเมาส์ ลักษณะของเกม คือ ให้ตัวละครเคลื่อนที่ด้วยเมาส์ เมื่อนำเมาส์ซึ่งเป็น Starfish ไปแตะที่ตัวละครดาว ตัวละครดาวจะเคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งต่าง ๆ เมื่อ starfish ไปสัมผัสตัวละครดาว จะได้คะแนน 1 คะแนน และตัวละครดาวจะหายไป มีขั้นตอนการทำงาน ดังนี้

  

  1. สร้างตัวละครเก็บดาว 

  1. เขียนคำสั่งควบคุมการทำงานของ Starfish เพื่อเก็บดาว 

2.1 คำสั่ง When clicked  (เมื่อคลิกธงเขียว)

2.2 Forever  (ให้คำสั่งต่อไปนี้ ทำงานตลอดเวลาเมื่อคลิกธงเขียว)

    1) go to mouse-pointer  (เป็นคำสั่งเคลื่อนที่ของเมาส์ ความหมาย คือ ให้ Starfishเคลื่อนที่ตามเมาส์)

    2) go to front layer   (เป็นคำสั่งให้ Starfish อยู่ด้านหน้าของตัวละครอื่น ๆ)

  1. เขียนคำสั่งสร้างคะแนน 

3.1. เลือกคำสั่งเมนู Variables

3.2. เลือกคำสั่ง Make a Variable

3.3. พิมพ์ชื่อ Score

3.4. คลิกปุ่ม OK

3.5 หน้าจอแสดง Score

 

 4. สร้างตัวละครดาว เพื่อให้ Starfish เก็บดาว เมื่อดาวหายไป จะได้คะแนน 1 คะแนน

  1. เขียนคำสั่งให้ Star เคลื่อนที่

5.1 คำสั่ง When clicked  (เมื่อคลิกธงเขียว)

5.2 Forever  (ให้คำสั่งต่อไปนี้ ทำงานตลอดเวลาเมื่อคลิกธงเขียว)

      : glide 1 secs to random position  (คำสั่งให้ Star เคลื่อนที่ 1 วินาที แบบสุ่ม ไปยังตำแหน่งต่าง ๆ)

 

  1. เขียนคำสั่งให้ Star สัมผัสกับตัวละคร แล้วให้ตัวละครได้คะแนน 1 คะแนน

6.1 คำสั่ง When clicked   (เมื่อคลิกธงเขียว)

6.2 คำสั่ง Set Score to 0  (เมื่อคลิกธงเขียว Score จะมีค่าเท่ากับ 0)

6.3 คำสั่ง Show  (หมายถึง แสดงตัวละคร Star เมื่อคลิกธงเขียว)

6.4 คำสั่ง forever   (ให้คำสั่งต่อไปนี้ ทำงานตลอดเวลาเมื่อคลิกธงเขียว)

6.5 คำสั่งใน forever มีดังนี้

- คำสั่ง if  (หมายถึง เป็นการกำหนดเงื่อนไข)

- คำสั่ง touching Starfish ? then  (หมายถึง เมื่อตัวละคร Star สัมผัสกับ Starfish)

- คำสั่ง change score by 1  (หมายถึง ตัวละครจะได้คะแนน 1 คะแนน เมื่อสัมผัสกับ Star)

- คำสั่ง hide (หมายถึง เมื่อ Starfish สัมผัสกับ Star จะหายไป)

 

 

  1. คัดลอก Star ให้มีหลาย ๆ ดวง 

  1. จัดวาง Star ตามที่เราต้องการ