บทความล่าสุด

สำหรับสื่อการเรียนรู้ชั้น ป.2 ที่มีทั้งแบบหนังสืออ่านเรียนหรือ e-Books และสื่อการเรียนรู้แบบมัลติมีเดียจะมีการใช้งานที่ต่างการ สื่อการเรียนรู้ในรูปแบบ หนังสืออ่านเรียนหรือ e-Books สามารถใช้งานได้ทันทีตามความต้องการของเรา ผู้ใช้สามารถใช้งานด้วยการ แตะเลือกรายวิชาที่ต้องการอ่าน แล้วเปิดอ่านด้วยแอปพลิเคชั่น Adobe Reader  แต่สำหรับสื่อการเรียนรู้แบบ แบบมัลติมีเดีย หรือ OBEC EDU จะต้องแตะปุ่ม Download ในเรื่องที่ต้องการจะเรียน และ Uninstall เพื่อให้มีพื้นที่หน่วยความจำเหลือเพียงพอ ในการเรียนของเรื่องอื่นๆด้วย เนื้อหาวิชาอื่นๆ

SWF เป็นแอปพลิเคชั่นที่ใช้สำหรับการเปิดไฟล์มัลติมีเดียประเภทเฟลช (Flash) ซึ่งมีความสำคัญต่อการใช้สื่อการเรียนรู้ชั้น ป.2 ซึ่งสื่อที่จำเป็นต้องใช้มีชื่อว่า OBEC ป.2 เพราะลักษณะของสื่อเป็นสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบมัลติมีเดีย มีภาพเคลื่อนไหว เสียงเพลง ประกอบ หากผู้ใช้งานเปิดสื่อการสอนนี้ แต่ลักษระของสื่อเป็นหน้าสีขาว ไม่มีภาพปรากฎ หรือไม่มีการตอบสนองใดๆของสื่อ ให้ผู้ใช้งานมาตั้งค่า แอปพลิเคชั่น SWF โดยการตั้งค่าให้ทุกหัวข้อเปิดการใช้งาน ผู้ใช้จะต้องไปตั้งค่าที่ Setting แล้วเลือกให้ทุกหัวข้อเปิดการใช้งาน

หลังจากที่เราทำการติดตั้งสื่อการเรียนรู้ชั้น ป.2 แล้วขั้นตอนต่อไปจะเป็นการตั้งค่าสื่อการเรียนรู้เพื่อให้การทำงานของสื่อ มีความเสถียร ไม่เกิดข้อบกพร่อง โดยการตั้งค่าของสื่อการเรียนรู้ชั้น ป.2 จะเป็นการตั้งค่าชี้ตำแหน่งที่อยู่ เพื่อการเรียกใช้ไฟล์สื่อมาทำการเรียนรู้ จากการใช้สื่อการเรียนรู้ชั้น ป.2 บางท่านอาจจะพบปัญหา การเรียกใช้งานของสื่อไม่ตอบสนอง ซึ่งวิธีการแก้ไขก็จะต้องมาทำการตั้งค่าชี้ตำแหน่งที่อยู่ของสื่อให้ถูกต้อง โดยมีขั้นตอนดังนี้

การติดตั้ง Application สื่อการเรียนรู้ชั้น ป.2 เป็นขั้นตอนการติดตั้งสื่อการเรียนรู้ของชั้น ป.2 ลงบนเครื่องแท็บเล็ต ซึ่งแอปพลิเคชั่นดังกล่าวจะประกอบด้วย OBECECONTENTP2 ซึ่งเป็นแอปพลิเคชั่นประเภท มัลติมีเดีย มีภาพเสียง ประกอบการเคลื่อนไหว และแอปพลิเคชั่น OBECPDFP2 ซึ่งเป็นแอปพลิเคชั่นประเภทหนังสือ e-Books สำหรับอ่าน ซึ่งมีเนื้อหาบทเรียนสำหรับให้นักเรียนเลือกอ่านด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังมีแอปพลิเคชั่นเสริมได้แก่ ES File Explorer ซึ่งเป็น แอปพลิเคชั่นที่ทำหน้าที่แสดงข้อมูลต่างๆที่อยู่ภายในไดร์ของแท็บเล็ต ทำหน้าที่คล้ายกับ My Computer

การตั้งค่าเครื่องแท็บเล็ตก่อนการติดตั้ง Application สื่อการเรียนรู้ชั้น ป.2 เป็นการตั้งค่าให้เครื่องแท็บเล็ต สามารถติดตั้งแอปพลิเคชั่นภายนอกได้ ซึ่งการติดตั้งอาจจะต้องใส่รหัสผ่าน ในการติดตั้ง  Application

สื่อการเรียนรู้นี้  1.แตะเมนูการตั้งค่า  2.แตะเมนูความปลอดภัย  และ 3.แตะเมนูไม่รู้จักที่มา