บทความล่าสุด

การตั้งค่าเครื่องแท็บเล็ตก่อนการติดตั้ง Application สื่อการเรียนรู้ชั้น ป.2 เป็นการตั้งค่าให้เครื่องแท็บเล็ต สามารถติดตั้งแอปพลิเคชั่นภายนอกได้ ซึ่งการติดตั้งอาจจะต้องใส่รหัสผ่าน ในการติดตั้ง  Application

สื่อการเรียนรู้นี้  1.แตะเมนูการตั้งค่า  2.แตะเมนูความปลอดภัย  และ 3.แตะเมนูไม่รู้จักที่มา