บทความล่าสุด

Scratch จับเวลานับถอยหลัง  กล่าวถึงการเขียนสคริปต์ที่ให้ผู้ใช้งานสามารถระบุเวลาที่ต้องการได้ โดยการจับเวลานี้นับเป็นวินาที หากต้องการจับเวลา 1 นาที ก็ต้องใส่ค่าตัวเลขเท่ากับ 60 แล้วโปรแกรมจะทำการจับเวลานับถอยหลัง ขั้นตอนการเขียนโค้ด หรือ สคริปต์ มีดังนี้

การใช้งานไมโครบิตเบื้องต้นนี้ กล่าวถึงวิธีการจับบอร์ดไมโครบิตที่ถูกต้องเพื่อถนอมการใช้งาน และการใช้โปรแกรแกรมไมโครบิตเบื้องต้น รายละเอียดมีดังนี้

บอร์ด micro: bit มีส่วนประกอบที่สำคัญที่นักเรียนควรรู้จัก ซึ่งประกอบด้วย Micro USB , Reset Button , 2.4GHZ Antenna , Bluetooth low energy , Battery Connector JST connection for 3V Nordic nRF51822 , NXP KL26Z USB Interface chip , Motion Sensor , ST LSM303SGA , 5x5 LED Matrix , Digital/analog IO , User Buttons , External Supply Regulated 3.3V in or battery out , Edge Connector

ไมโครบิต (micro: bit) คือ บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ใช้สำหรับการเรียนการสอน วิชาวิทยาการคำนวณ สามารถเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมการทำงานได้โดยใช้เครื่องมือ ที่หลากหลาย เช่น Make Code, Python และ Scratch

scratch บล็อกคำสั่งน่ารู้ เพิ่มเติมนี้ มีรายละเอียดเกี่ยวกับบล็อกคำสั่งที่น่าสนใจสำหรับนักเรียน เช่น บล็อกคำสั่ง Set Score นับคะแนน , บล็อกคำสั่งชนขอบแล้วตัวละครไม่กลับหัว (Set rotation style … ) , บล็อกคำสั่งใส่แสงสีให้เวที (Chang color effect by..)  บล็อกคำสั่งการเคลื่อนที่ของลูกบอล และ บล็อกคำสั่งให้ตัวละครพูด แล้วเปลี่ยนสี เมื่อถูกสัมผัส ซึ่งบล็อกคำสั่งต่าง ๆ มีดังนี้ 

Scratch ป.6 สสวท. ค้างคาวกินกล้วย มีรายละเอียดของเนื้อหาเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข การเขียนโปรแกรมเพื่อสุ่มค่า การเขียนโปรแกรมตรวจสอบการกดแป้นพิมพ์จากผู้ใช้ และการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรม ซึ่งในบทเรียนนี้นักเรียนจะได้รู้จักกับบล็อกคำสั่งที่ใช้สร้างเกมผู้รักษาประตูกับหนูน้อยหมวกแดงเก็บแอปเปิ้ล รายละเอียดของบล็อกคำสั่งมีดังนี้

Scratch ป.6 สสวท. เดินตามเส้นเล่นตามสคริปต์  ในบทเรียนนี้มีเนื้อหาที่ให้นักเรียนได้ศึกษาเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข รวมถึงการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรม นอกจากนี้แล้วนักเรียนยังจะได้รู้จักบล็อกคำสั่งที่ใช้สร้างเกม ได้แก่ เกมเก็บหิมะ และการเขียนบล็อกคำสั่งให้โปรแกรมคิดคำนวณจากตัวเลขที่กรอกเข้าไป รายละเอียดมีดังนี้

Scratch การวาดรูปเรขาคณิต  เนื้อหานี้ประกอบด้วยการใช้โปรแกรม Scratch วาดภาพการ์ตูนซึ่งมีลักษณะเป็นรูปเรขาคณิต ด้วยการใช้บล็อกคำสั่งต่างๆในโปรแกรม Scratch

รูปเรขาคณิตที่ใช้โปรแกรม Scratch  วาด ได้แก่ รูป สามเหลี่ยม , สี่เหลี่ยม , ห้าเหลี่ยม , หกเหลี่ยม และ แปดเหลี่ยม

นอกจากเนื้อหานี้แล้ว ยังได้เพิ่มเติมการวาดภาพ ดาวกระจาย และการวาดภาพบันได ซึ่งรายละเอียดการวาด มีดังนี้

Scratch if on edge bounce ชนขอบสะท้อนกลับ  สำหรับเนื้อหาในเรื่องนี้ จะประกอบด้วย การเรียนรู้เนื้อหาเกี่ยวกับ

1. การลงชื่อเข้าใช้งาน เช่น ให้ตัวละครแสดงชื่อผู้กรอกข้อมูล

2. การสร้างตัวละครให้เคลื่อนไหว เมื่ชนขอบให้สะท้อนกลับ  if on edge, bounce

3. การเปลี่ยนตัวละคร เมื่อทำตามเงื่อนไขที่กำหนด Switch Costume  หรือ Next  Costume   รายละเอียดมีดังนี้

 

Scratch วาดรูปธงชาติไทย เป็นเนื้อหาที่แนะนำให้นักเรียนใช้บล็อกคำสั่งต่าง ๆ ในโปรแกรม เพื่อสร้างให้ตัวละครสามารถวาดรูปได้ ซึ่งเนื้อหานี้จะเป็นการแนะนำการเขียนโค้ด หรือใช้บล็อกคำสั่งที่สั่งให้ตัวละครวาดรูปธงชาติไทย และตัวอย่างนี้อยู่ในหนังสือเรียนวิชาเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ)ชั้น ป.4 ของ สสวท. ชื่อเรื่อง ปักธงชาติไทย รายละเอียดของบล็อกคำสั่งวาดรูปธงชาติไทย มีดังนี้

Scratch สร้างตัวละครเคลื่อนที่ด้วยคำสั่ง Glide  เป็นเนื้อหาที่อธิบายวิธีการทำให้ตัวละครเคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งต่าง ๆ ที่เราต้องการ ซึ่งทำได้ด้วยการใช้บล็อกคำสั่ง Glide

เทคนิคของการใช้คำสั่งนี้ เราจะต้องสังเกตว่า ตำแหน่งที่เราจะให้ตัวละครเคลื่อนที่ไปนั้นมีค่า x และ y เท่าไหร่ เมื่อเราทราบแล้วก็นำค่า x และ y มาใส่ในบล็อกคำสั่ง Glide

ตัวอย่างที่จะอธิบายวิธีการทำ เป็นตัวอย่างจาก หนังสือเรียนเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณ ชั้น ป.4 ของ สสวท. มีดังนี้