บทความล่าสุด

สร้างเกม POPCAT ด้วยโปรแกรม Scratch : บทความนี้คุณครูจะแนะนำเด็กๆทุกคนมาเรียนรู้การเขียนโปรแกรม Scratch ด้วยการสร้างเกม POPCAT ที่หลายๆคนรู้จักและชื่นชอบ คำสั่งที่ใช้สร้างเกม POPCAT มีเพียง 9 บรรทัดเท่านั้น ถ้าพร้อมแล้วเราไปสร้างเกม สร้างเกม POPCAT ด้วยโปรแกรม Scratch กันเลยค่ะ

บทที่ 1  รับน้องใหม่ หัวใจปิ๊ง ๆ  เป็นบทเรียนที่มีวัตถุประสงค์การเรียนรู้เพื่อ ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา ใช้ผังงานแสดงขั้นตอนในการทำงานหรือการแก้ปัญหา การใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา และการใช้ผังงานแสดงขั้นตอนในการทำงาน หรือการแก้ปัญหาตาม  มาตรฐาน ว. 4.2 (ป.6/1)  ใช้เหตุผลเชิงตรรกะ ในการอธิบายและออกแบบวิธีการแก้ปัญหาที่พบ  ในชีวิตประจำวัน   

ภาพจากหนังสือแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) สสวท.ป.6

ตุ๊กตาแม่ลูกดก เป็นบทเรียนที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนเขียนรหัสลำลองเพื่อแสดงขั้นตอนแก้ปัญหาหรือการทำงาน และเป็นการเรียนรู้ตามมาตรฐาน ว. 4.2 (ป.5/1) ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การอธิบาย การทำงานการคาดการณ์ ผลลัพธ์จากปัญหาอย่างง่าย

ภาพจากหนังสือแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) สสวท.ป.5

บทที่ 1 เที่ยวบ้านคุณย่า  มีจุดประสงค์การเรียนรู้ได้แก่ รู้จักความหมายของอัลกอริทึม , ยกตัวอย่างอัลกอริทึมที่ใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน และ ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา โดยเนื้อหาดังกล่าวมีความสอดคล้องตามมาตรฐาน ว. 4.2(ป.4/1) ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการ แก้ปัญหา การอธิบาย การทำงาน  การคาดการณ์ ผลลัพธ์ จากปัญหาอย่างง่าย เพื่อให้นักเรียนรู้จักความหมายของอัลกอริทึ่ม และการใช้อัลกอริทึ่มแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน , สัญลักษณ์แผนผังงาน (Flowchart) ลำดับขั้นตอนการแก้ปัญหาด้วย Flowchart เป็นต้น  เนื้อหาการเรียนรู้มีดังนี้

ภาพจากหนังสือแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) สสวท.ป.4

การนำเสนอข้อสอบ O-Net วิชาวิทยาการคำนวณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ที่นำเสนอนี้เป็นการแสดงวิธีคิดเพื่อให้นักเรียนทราบและเป็นแนวทางในการทำข้อสอบในปีถัดไป ซึ่งรูปแบบวิธีการคิดที่นำเสนอนี้เป็นขั้นตอนที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งครูหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์แก่นักเรียนทุกคน ขอขอบคุณการเผยแพร่ข้อสอบจาก สสวท https://www.niets.or.th/th/catalog/view/3997 ข้อสอบมีทั้งหมด 3 ข้อดังนี้

 

แนวข้อสอบ O-Net วิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 มีทั้งหมด 3 ข้อ โดยออกข้อสอบในเรื่องของการใช้ตรรกะ การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย การใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ถูกต้อง การพิจารณาความน่าเชื่อถือของข้อมูล และการออกแบบการเขียนโปรแกรม ซึ่งแนวข้อสอบมีดังนี้

Scratch สร้างสคริปต์สุ่มตัวเลข เป็นการเขียนสคริปต์ในโปรแกรม scratch เพื่อสุ่มค่าตัวเลข โดยวิธีการทำนั้นจะต้องสร้างตัวละครขึ้นมา 3 ตัว ได้แก่ ปุ่ม start เริ่มต้น , ปุ่ม stop หยุด และ ตัวเลข โดยตัวเลขนั้นจะมีชุดทั้งหมด 10 ชุด คือ 0 - 9 ชุด เมื่อเราเขียนสคริปต์ ตัวเลขก็จะทำการสุ่มในตัวเลข 0 - 9 วิธีการเขียนคริปต์มีดังนี้

Scratch จับเวลานับถอยหลัง  กล่าวถึงการเขียนสคริปต์ที่ให้ผู้ใช้งานสามารถระบุเวลาที่ต้องการได้ โดยการจับเวลานี้นับเป็นวินาที หากต้องการจับเวลา 1 นาที ก็ต้องใส่ค่าตัวเลขเท่ากับ 60 แล้วโปรแกรมจะทำการจับเวลานับถอยหลัง ขั้นตอนการเขียนโค้ด หรือ สคริปต์ มีดังนี้

การใช้งานไมโครบิตเบื้องต้นนี้ กล่าวถึงวิธีการจับบอร์ดไมโครบิตที่ถูกต้องเพื่อถนอมการใช้งาน และการใช้โปรแกรแกรมไมโครบิตเบื้องต้น รายละเอียดมีดังนี้

บอร์ด micro: bit มีส่วนประกอบที่สำคัญที่นักเรียนควรรู้จัก ซึ่งประกอบด้วย Micro USB , Reset Button , 2.4GHZ Antenna , Bluetooth low energy , Battery Connector JST connection for 3V Nordic nRF51822 , NXP KL26Z USB Interface chip , Motion Sensor , ST LSM303SGA , 5x5 LED Matrix , Digital/analog IO , User Buttons , External Supply Regulated 3.3V in or battery out , Edge Connector

ไมโครบิต (micro: bit) คือ บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ใช้สำหรับการเรียนการสอน วิชาวิทยาการคำนวณ สามารถเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมการทำงานได้โดยใช้เครื่องมือ ที่หลากหลาย เช่น Make Code, Python และ Scratch

scratch บล็อกคำสั่งน่ารู้ เพิ่มเติมนี้ มีรายละเอียดเกี่ยวกับบล็อกคำสั่งที่น่าสนใจสำหรับนักเรียน เช่น บล็อกคำสั่ง Set Score นับคะแนน , บล็อกคำสั่งชนขอบแล้วตัวละครไม่กลับหัว (Set rotation style … ) , บล็อกคำสั่งใส่แสงสีให้เวที (Chang color effect by..)  บล็อกคำสั่งการเคลื่อนที่ของลูกบอล และ บล็อกคำสั่งให้ตัวละครพูด แล้วเปลี่ยนสี เมื่อถูกสัมผัส ซึ่งบล็อกคำสั่งต่าง ๆ มีดังนี้ 

Scratch ป.6 สสวท. ค้างคาวกินกล้วย มีรายละเอียดของเนื้อหาเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข การเขียนโปรแกรมเพื่อสุ่มค่า การเขียนโปรแกรมตรวจสอบการกดแป้นพิมพ์จากผู้ใช้ และการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรม ซึ่งในบทเรียนนี้นักเรียนจะได้รู้จักกับบล็อกคำสั่งที่ใช้สร้างเกมผู้รักษาประตูกับหนูน้อยหมวกแดงเก็บแอปเปิ้ล รายละเอียดของบล็อกคำสั่งมีดังนี้

Scratch ป.6 สสวท. เดินตามเส้นเล่นตามสคริปต์  ในบทเรียนนี้มีเนื้อหาที่ให้นักเรียนได้ศึกษาเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข รวมถึงการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรม นอกจากนี้แล้วนักเรียนยังจะได้รู้จักบล็อกคำสั่งที่ใช้สร้างเกม ได้แก่ เกมเก็บหิมะ และการเขียนบล็อกคำสั่งให้โปรแกรมคิดคำนวณจากตัวเลขที่กรอกเข้าไป รายละเอียดมีดังนี้

Scratch การวาดรูปเรขาคณิต  เนื้อหานี้ประกอบด้วยการใช้โปรแกรม Scratch วาดภาพการ์ตูนซึ่งมีลักษณะเป็นรูปเรขาคณิต ด้วยการใช้บล็อกคำสั่งต่างๆในโปรแกรม Scratch

รูปเรขาคณิตที่ใช้โปรแกรม Scratch  วาด ได้แก่ รูป สามเหลี่ยม , สี่เหลี่ยม , ห้าเหลี่ยม , หกเหลี่ยม และ แปดเหลี่ยม

นอกจากเนื้อหานี้แล้ว ยังได้เพิ่มเติมการวาดภาพ ดาวกระจาย และการวาดภาพบันได ซึ่งรายละเอียดการวาด มีดังนี้