บทความล่าสุด

โรงเรียนลูกช้าง  รู้จักคำนำเรื่อง

ประโยคน่ารู้

โรงเรียนอยู่ท้ายหมู่บ้าน ครวญช้างกำลังฝึกลูกช้าง

ภูผาวาดรูปวงกลม   ใบโบกใบบัวชอบกินกล้วย

จมูกยาวๆของช้างเรียกว่า งา

เรื่อง แม่งูเอ๋ย

มาเล่นกันไหม เล่นเป็นงูใหญ่

กินน้ำบ่อไหน       จะพาไปกิน

บ่อโศกบ่อหิน บ่อดินบ่อทราย

กินแล้วโยกย้าย บินไปก็บินมา

แม่งูเอ๋ย       กินน้ำบ่อไหน

กินน้ำบ่อทราย ย้ายไปก็ย้ายมา

กินน้ำบ่อโศก        โยกไปก็โยกมา

กินน้ำบ่อหิน      บินไปก็บินมา

กินหัวกินหาง       กินกลางตลอดตัว

เรื่อง กุ๊ก กุ๊ก ไก่

มาเล่นกันไหม เล่นเป็นลูกไก่

เดินตามแม่ไป คุ้ยเขี่ยหากิน

เธอเป็นลูกไก่ ฉันเป็นแม่ไก่

เดินตามกันไป ทำมาหากิน

กลอน กุ๊ก กุ๊ก ไก่

กุ๊ก กุ๊ก ไก่ เลี้ยง ลูก จน ใหญ่

ไม่มีนมให้ลูกกิน ลูกร้องเจี๊ยบเจี๊ยบ

แม่ก็เรียกไปคุ้ยดินทำมาหากิน ตามประสาไก่เอย

เนื้อเรื่อง  ลากันไปโรงเรียน

ภูผา เดินหน้า ช้างน้อย ตามหลัง         น่ารัก น่าชัง จะไปโรงเรียน

ช้าง หิ้ว ปิ่นโต กระเป๋า เครื่องเขียน มา ถึง โรงเรียน โบกมือ ลา กัน

ความหมายของคำ

1. โรงเรียน หมายถึง สถานที่ศึกษา เล่าเรียน

2. หิ้ว หมายถึง จับหรือถือให้ห้อยถ่วงลงมา

3. ปิ่นโต  หมายถึง  ภาชนะสำหรับใส่ของกิน ช้อนกันเป็นชั้นๆ มีหูหิ้วได้

4. กระเป๋า หมายถึง เครื่องใช้สำหรับใส่สิ่งของ

5. โบกมือ หมายถึง แกว่งมือไปมาทำสัญญาณ

ข้อคิดที่ได้จากเรื่อง

การทักทายและการเรียนรู้มิตรภาพระหว่างคนกับสัตว์  เห็นได้จากการที่ใบโบกกับใบบัว  เดินไปส่งภูผาที่โรงเรียน ใบโบกหิ้วปิ่นโต ใบบัวหิ้วกระเป๋า

คำที่มากกว่า 1 พยางค์  ในบทเรียนนี้ ได้แก่

1. ไก่แจ้   สะกดว่า  กอ - ไอ - ไก - ไม้เอก = ไก่  /  จอ - แอ - แจ - ไม้โท = แจ้  อ่านว่า ไก่แจ้

2. ป่าไม้   สะกดว่า ปอ - อา - ปา - ไม้เอก = ป่า  /  มอ - ไอ - ไม - ไม้โท = ไม้  อ่านว่า ป่าไม้

3. ใส่ยา  สะกดว่า สอ - ใอ - ใส - ไม้เอก = ใส่  /  ยอ - อา - ยา = ยา  อ่านว่า ใส่ยา

4. ผ้าถุง  สะกดว่า ผอ - อา - ผา - ไม้โท = ผ้า  /  ถอ - อุ - งอ = ถุง  อ่านว่า ผ้าถุง

5. สาคู  สะกดว่า สอ - อา = สา / คอ - อู = คู  อ่านว่า  สาคู

6. ถูบ้าน  สะกดว่า  ถอ - อู = ถู / บอ - อา - นอ - บาน - ไม้โท = บ้าน  อ่านว่า ถูบ้าน

ความหมายของคำ

1. ไก่แจ้  หมายความว่า  ไก่บ้านพันธุ์พื้นเมืองของไทย

2. ป่าไม้ หมายความว่า ที่ที่มีต้นไม้ต่างๆ ขึ้นมา

3. ใส่ยา หมายความว่า เอายาทาหรือโรยที่แผล

4. ผ้าถุง หมายความว่า ผ้านุ่งผู้หญิง ทำจากผ้าที่เย็บด้านข้างให้ติดกัน

5. สาคู หมายความว่า ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง

6. ถูบ้าน หมายความว่า เช็ดไปมาให้สะอาด

ตัวอย่างคำที่เรียนในบทเรียน 

1. ลือ  สะกดว่า  ลอ - อือ อ่านว่า ลือ

2. มือ สะกดว่า  มอ - อือ อ่านว่า มือ

3. ถือ สะกดว่า  ถอ - อือ อ่านว่า ถือ

4. ฮือ สะกดว่า  ฮอ - อือ อ่านว่า ฮือ

5. คือ สะกดว่า  คอ - อือ อ่านว่า คือ

ความหมายของคำ

1. ลือ หมายถึง พูดกันทั่วไป แต่ยังไม่มีอะไรยืนยันได้แน่นอน

2. ฮือ หมายถึง อาการลุกฮืออย่างรวดเร็ว เช่น ไฟลุกฮือ

3. มือ หมายถึง อวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายอยู่ต่อจากปลายแขน

4. ถือ หมายถึง จับยึดไว้ในมือ

5. คือ หมายถึง เท่ากับ

ในบทเรียนนี้ เราจะมาเรียนรู้พยัญชนะอักษรสูง  ได้แก่  ฉ  ข  ฃ   ฐ   ถ  ผ  ฝ  ศ  ษ  ส  ห  ซึ่งมีทั้งหมด 11 ตัว 

และเรียนรู้  สระอือ  เช่นคำว่า  มือ  หนังสือ  

วรรณยุกต์ที่เราจะเรียนรู้   ได้แก่ ไม้เอก ไม้โท   เช่นคำว่า  เข่า   ต่อย  เสื้อ  แป้ง เป็นต้น

สื่อการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.1 เรื่อง จำนวนนับ 11-20  มีเนื้อหาการเรียนรู้ เกี่ยวกับการนับตัวเลข 11 - 20 โดยตัวเลย 11 ถึง 20 นั้น เป็นจำนวนนับที่ต่อจาก 10 แล้วมีการนับเพิ่มทีละ 1 ไปจนถึง 20 เช่น  10   11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  เป็นต้น

เราเขียนเลขจำนวนนับ 11 - 20 ได้ดังนี้

11  เขียนเลขไทยได้  ๑๑  อ่านว่า  สิบเอ็ด          12  เขียนเลขไทยได้  ๑๒  อ่านว่า  สิบสอง

13  เขียนเลขไทยได้  ๑๓  อ่านว่า  สิบสาม         14  เขียนเลขไทยได้  ๑๔  อ่านว่า  สิบสี่

ที่เว็บไซต์ Youtube เราสามารถทำคลิปวิดีโอที่ถ่ายจากกล้องเว็บแคมได้ ซึ่งจะเห็นตัวอย่างหลายๆคลิปจากการ รีวิวสินค้า หรือคลิปจากเด็ก คลิปตลก คลิปที่ทำขึ้นเอง แล้วมีการโพสต์และแชร์ต่อกันในโลกโซเซียล ซึ่งคลิปดังกล่าวสามารถทำได้ง่ายๆ เพียงมีบัญชีเดียวของกูเกิ้ล แล้วนำไปลงทะเบียนเปิดใช้ที่ยูทูป เราก็สามารถสร้างคลิปวิดีโอได้แล้ว

ในส่วนของการสร้างวิดีโอจาก ยูทูป นั้น เราสามารถนำภาพถ่ายของเราเอง มาทำเป็นคลิปวิดีโอได้ โดยใช้เทคนิคการนำภาพถ่ายมาเรียงต่อการ แล้วใส่เอฟเฟกต์การเคลื่อนไหวของภาพการเปลี่ยนภาพนิ่ง และใส่เสียงดนตรีบรรเลงลงไป เพียงเท่านี้เราก็ได้คลิปวิดีโอจากภาพสไลด์ของเราแล้ว ซึ่งในเว็บไซต์ยูทูปสามารถทำได้ ดังนี้

หลังจากที่เราสร้างคลิปวิดีโอแล้ว เราสามารถแก้ไข เปลี่ยนเพลงให้กับวิดีโอของเราได้ ด้วยการ ตัดต่อวิดีโอจากยูทูป ซึ่งขั้นตอนการตัดต่อวิดีโอนี้ ทางยูทูปสามารถทำให้เราเลือกเปลี่ยน เพลงได้ เพิ่มเติมรูปภาพได้ และตัดต่อคลิปวิดีโอตามที่เราพอใจได้อีกด้วย

เริ่มต้นสร้างเว็บไซต์ ด้วย Google Site

การสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site  เป็นการฝึกสร้างเว็บไซต์สำหรับทุกคนที่อยากมีเว็บไซต์เป็นของตนเอง เราสามารถออกแบบสร้างเว็บไซต์ได้ด้วยตนเอง เพราะ Google Site มีเมนูที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน

เริ่มต้นสร้างเว็บไซต์ ด้วย Google Site  มีดังนี้

1. เข้าเว็บไซต์ www.google.com

2. ลงชื่อเพื่อเข้าสู่ระบบ

3. คลิกเมนู More/Even more form Google

4. คลิก Sites ที่เมนู  Home & Office

5. คลิกเมนู สร้าง  ที่ Site

สร้างเมนูหลักในเว็บไซต์ และรู้จักเมนูสำคัญที่ใช้สร้างเว็บ ด้วย Google Site

ทำความรู้จักกับเมนูหลักที่ใช้สำหรับสร้างเว็บไซต์  และเรียนรู้การสร้างเมนูต่างๆที่อยู่ในเว็บไซต์

เมนู จัดการหน้าเว็บไซต์

A. แก้ไขหน้าเว็บ       B. สร้างหน้า         C. การทำงานอื่นๆ      D. แชร์

A. แก้ไขหน้าเว็บ 

เมนูนี้ แสดงการแก้ไขหน้าเว็บในแบบต่างๆ เช่น แทรกรูปภาพ  จัดรูปแบบข้อความ แทรกตาราง ออกแบบหน้าเว็บไซต์ และเมนูช่วยเหลือในการทำเว็บไซต์

การแทรกภาพ เพื่อนำมาประกอบการสร้างเว็บไซต์ ด้วย Google Site

1. ออกแบบหน้าเว็บ เพื่อกำหนดให้หน้าเว็บนั้นมีการวางรูปภาพแบบใด เช่น กำหนดให้เป็นหนึ่งคอลัมน์ หรือ สองคอลัมน์ เป็นต้น

2.คลิกเมนู แทรก และเลือกรูปภาพ

3.อัปโหลดรูปภาพ  เข้ามาใช้งาน

4. เลือกรูปภาพเข้ามาใช้งาน รูปภาพจะมีขนาดใหญ่ ให้คลิกปุ่ม 100%  เพื่อให้เห็นมุมมองของรูปภาพ

5. คลิกปุ่ม S คือเลือกรูปภาพ  ขนาดเล็ก

เรื่อง ไปโรงเรียน 

ภูผา เดิน หน้า ใบโบก ใบบัว เดินตาม       ใบโบก หิ้ว ปิ่นโต ส่งเสียง ร้อง เอิ๊ก เอิ๊ก

กระดึง ดัง โป๊ก เป๊ก                                 ใบบัว หิ้ว กระเป๋า ส่งเสียง ร้อง แอ๊ก แอ๊ก

กระพรวน ดัง กรุ๋ง กริ๋ง                               ภูผา พา ใบโบก ใบบัว ไป โรงเรียน

พอ ถึง โรงเรียนลูกช้าง                              ใบโบก ยื่น ปิ่นโต ให้ ภูผา

ใบบัว ยื่น กระเป๋า ให้ ภูผา                          ช้างน้อย โบกหู ให้ ภูผา

ภูผา โบกมือ ให้ ช้างน้อย                           ช้างน้อย เดิน เข้า โรงเรียนลูกช้าง

ภูผา เดิน ต่อไป ที่ โรงเรียน ของ ภูผา           ไป เรียน หนังสือ